Alwin Man
psychotherapiepraktijk

De praktijk


Psychotherapie

Vroege ontwikkelingsproblematiek kan er toe leiden dat men steeds in vergelijkbare situaties terecht komt en dezelfde pijn ervaart.
Vaak ook loopt men op latere leeftijd vast. Moedeloos kun je daarvan worden.
Problemen kunnen ontstaan , wanneer je niet kunt of mag zijn wie je bent of komen voort uit lang verwaarloosde behoeftes en emoties, waarmee we het contact zijn kwijt geraakt, maar die zich kenbaar maken door (onbestemd) verdriet, vage angstklachten, lichamelijke pijn/klachten of een algeheel verlies van levensvreugde.


Sinds 2009 ben ik mij in mijn werk als psycholoog vooral gaan richten op mensen met genderdysforie.
Deze mensen, die zich niet thuis voelen in het geslacht waarin ze zijn geboren, lopen tegen enorme problemen op, terwijl hiervoor eigenlijk geen goede psychologische hulp voorhanden was.
Juist deze mensen hadden die hulp hard nodig.
Als je met een identiteitsprobleem bent geboren, is het niet vreemd dat je allerhande andere problemen in je leven ontwikkelt of tegenkomt.
Problemen, waar ook andere mensen in hun leven mee worstelen, zoals een lage eigenwaarde, slecht contact met de eigen gevoelsbeleving, problemen met zelfacceptatie, stemmingsproblemen, onzekerheid, vervreemding van zichzelf en anderen en eenzaamheid. 
Zo ook relatieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, problemen met seksualiteit en geaardheid etc.
Al doende heb ik een brede behandelervaring hiermee opgedaan. Om mensen nog beter te kunnen helpen heb ik daarna de opleiding tot psychotherapeut gevolgd.


Wachtlijst

Op dit moment hanteer ik vanwege gezondheidsredenen helaas een cliëntenstop.


VERGOEDINGEN en KOSTEN

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat de kwaliteit van de behandeling centraal staat.
Ik wil de vrijheid hebben om de best passende hulp bij u en uw situatie te kunnen bieden.
Afhankelijk van uw polis krijgt u de hulp geheel of gedeeltelijk vergoed.
We kunnen samen overleggen wat dit financieel voor u betekent.

Tarieven

Voor de tarieven van 2023, zie Tarieven 2023. Voor tarieven van 2022, zie Tarieven 2022. Voor de tarieven van 2021, zie S-GGZ tarieven en B-GGZ tarieven.

Restitutiepolis en vrije artsenkeuze

Met een restitutiepolis kunt u zelf kiezen bij welke zorgaanbieder u zorg afneemt, ongeacht of de aanbieder contracten heeft met verzekeraars. Zonder deze polis worden niet alle kosten vergoed, en moet u aan het eind van het jaar bijbetalen. Aan het eind van het jaar kan iedereen van zorgverzekering veranderen, en kiezen voor een restitutiepolis. Op websites als   https://independer.nl kunt u een overzicht vinden van deze polissen en hun kosten.


Privacybeleid

Uiteraard is ons privacybeleid afgestemd op de meest recente wettelijke voorschriften.INFORMATIE voor VERWIJZERS

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken,  Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.  Psychotherapie helpt de cliënt de problemen beter te hanteren en het draagvermogen te vergroten.


Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische en persoonlijkheids problematiek.


Opmerking
Alleen, wanneer de psychotherapie wordt verricht door een BIG-geregistreerde psychotherapeut, psychiater of klinisch
psycholoog, voldoet deze aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen.

Bron: NVP